Cliëntenpanel

Via het cliëntenpanel kunt u invloed uitoefenen op de kwaliteit van de zorg in het ziekenhuis. Met cliënten bedoelen wij alle patiënten en bezoekers die het ziekenhuis binnenkomen zowel vandaag als morgen als in de toekomst. Centraal staan uw ervaringen.

Uw mening telt 

De cliëntenraad legt een aantal keren per jaar een korte vraag of stelling voor aan het cliëntenpanel. Dit gebeurt per e-mail. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld hoe u denkt over de wachtlijsten, de voorzieningen binnen het ziekenhuis en hoe u wordt behandeld. 

Waarom via e-mail? 

Via e-mail is het mogelijk om op korte termijn een vraag aan het cliëntenpanel voor te leggen. De Cliëntenraad beschikt dan snel over de mening van het panel, zodat bevindingen meegenomen kunnen worden in advies aan het bestuur.

Worden mijn persoonlijke gegevens beschermd? 

Vanzelfsprekend worden uw persoonlijke gegevens beschermd. De informatie die u aan de cliëntenraad geeft, wordt opgeslagen in een digitaal bestand. Dit bestand wordt niet aan anderen ter beschikking gesteld en wordt alleen gebruikt voor het cliëntenpanel. U kunt uw gegevens op uw verzoek altijd laten aanpassen of laten verwijderen uit het bestand. U ontvangt een bericht wanneer uw verzoek is ontvangen en verwerkt.

Wilt u deelnemen aan het cliëntenpanel?

U kunt lid worden van het cliëntenpanel door het aanmeldformulier in te vullen.

Heeft u een vraag aan de cliëntenraad?

Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat: