Cliëntenraad

Binnen Tjongerschans kunnen patiënten meedenken en meepraten over het ziekenhuisbeleid. Hiervoor is een cliëntenraad (CR) opgezet. De leden van de CR vertegenwoordigen iedereen die om wat voor reden te maken krijgt met de Tjongerschans. Dit kunnen (potentiële) patiënten en hun familie zijn, maar ook bezoekers en patiëntenverenigingen. Daarom spreken we liever van cliëntenraad in plaats van patiëntenraad. De CR komt eenmaal per maand bijeen (uitgezonderd de zomermaanden). Eenmaal per twee maanden heeft de CR overleg met het bestuur en maximaal tweemaal per jaar met de Raad van Commissarissen. Lees hier ons visiedocument met het jaarplan voor 2024. 

Meepraten over beleid

De CR komt op voor de belangen van de cliënten. Daarmee verzorgt de CR inspraak in het beleid van Tjongerschans. Hierdoor wordt zorgverlening beter afgestemd op de wensen en behoeften van cliënten.

Aandachtspunten van de CR zijn: 

 • bejegening, tijd en aandacht;
 • veiligheid & privacy;
 • wachttijden;
 • communicatie;
 • voorkomen van tweedeling in de zorg;
 • medisch technisch handelen versus basiszorg;
 • recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten;
 • huisvesting.

Lees meer over de taken en bevoegdheden van de CR.

Samenstelling

De CR bestaat op dit moment uit onderstaande personen:

 • Henk Gijzen, voorzitter 
 • Sandra van Gaalen, vice-voorzitter
 • Willie Donker
 • Hetty van Heck
 • Erik Hermsen

Jaarverslag

De CR vindt het belangrijk om verantwoording af te leggen over haar werk. Zie hier het laatste jaarverslag van de CR.

Cliëntenraad, géén klachtencommissie

De CR behandelt geen individuele klachten. Voor een klacht over bijvoorbeeld een afdeling of een medewerker of over een medische ingreep in het ziekenhuis is er een klachtenprocedure beschikbaar.