Bestuur/directie

Tjongerschans heeft gekozen voor een eenhoofdig bestuur. Sinds 1 maart 2018 is Jan Martin Wijnsma benoemd als directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder wordt statutair benoemd door de Algemene vergadering van Aandeelhouders. Het bestuur is het hoogste leidinggevende orgaan van Tjongerschans en in de praktijk belast met de dagelijkse leiding, ondersteund door het management team. Verantwoording wordt afgelegd aan de Raad van Commissarissen.

Het bestuur is te bereiken via het secretariaat op telefoonnummer 0513 – 68 50 52 of per e-mail raad.van.bestuur@tjongerschans.nl.