Nieuws

Update | Werkzaamheden rondom ziekenhuis Tjongerschans afgerond

1 juni 2024

De Thialfweg is weer open voor verkeer. Omrijden is niet langer nodig.

De hoofdingang van ons ziekenhuis is met de auto weer bereikbaar. Het parkeerterrein van ons ziekenhuis is ook via de Thialfweg vanaf de Fok zijde weer te bereiken. De Thialfweg is volledig voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Ook is de voetgangersoversteek naar de hoofdingang van ons ziekenhuis aangepast.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

15 mei 2024

De werkzaamheden aan de Thialfweg en de voetgangersoversteek zijn in volle gang en vorderen mooi.
Dinsdag 21 mei wordt gestart met fase 2. Dan is de Thialfweg afgesloten vanaf de van Helomalaan tot en met de hoofdingang van het ziekenhuis. Zie onderstaande afbeelding ter verduidelijking. De hoofdingang (het middenterrein van ons ziekenhuis) is dan met de auto niet bereikbaar. De fietsenstalling is wel bereikbaar (via het voedpad).

U kunt het parkeerterrein van het ziekenhuis vanaf 21 mei alleen bereiken vanaf de Van Maasdijkstraat en de Zonnebloemstraat. Volg hiervoor de omleidingsborden van de gemeente.

Naar verwachting duren deze werkzaamheden tot en met vrijdag 31 mei.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

6 mei 2024

Vanaf dinsdag 7 mei rond 8.00 uur is het parkeerterrein van ons ziekenhuis vanaf de Zonnebloemstraat weer bereikbaar. U kunt dan weer via de slagbomen het terrein oprijden. De gemeente past de omleidingsborden hierop aan.

De hoofdingang van het ziekenhuis is met de auto bereikbaar via de Thialfweg aan de Fok zijde.

Aanpassing voetgangersoversteek
Ondertussen is gestart met de aanpassingen aan de voetgangersoversteek. Voetgangers kunnen via de nieuwe motoringang van en naar het parkeerterrein lopen. Met lint wordt deze route aangegeven. Tijdens het Hemelvaartweekend kan de huidige oversteek door voetgangers nog gedeeltelijk gebruikt worden.

Het opnieuw asfalteren van de Thialfweg vanaf de van Helomalaan (fase 2) start volgens planning op dinsdag 21 mei.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

18 april 2024

De Thialfweg is van maandag 29 april tot en met vrijdag 31 mei 2024 gedeeltelijk afgesloten. Er vinden asfalteringswerkzaamheden plaats in opdracht van de gemeente Heerenveen.

Wat gaat er gebeuren?
De toplaag van het asfalt wordt eraf gefreesd en daarna wordt er een nieuwe asfaltlaag aangebracht. Ook wordt de voetgangersoversteek bij de hoofdingang van het ziekenhuis aangepast. Tot slot worden op een aantal plekken de tegels in de trottoirs vervangen door nieuwe tegels.

Planning
De werkzaamheden worden in delen uitgevoerd in de periode van 29 april t/m 31 mei.

  • Fase 1 (van 29 april t/m 17 mei): het gedeelte vanaf de Zonnebloemstraat tot de hoofdingang van ons ziekenhuis is afgesloten.
  • Fase 2 (van 21 mei t/m 31 mei: het gedeelte vanaf de van Helomalaan tot en met de hoofdingang van het ziekenhuis is afgesloten.

Ziekenhuis bereikbaar
Tijdens de uitvoering van fase 1 is het parkeerterrein van het ziekenhuis bereikbaar via een tijdelijke inrit. Deze is te bereiken via de Thialfweg vanaf de Fok. Dit wordt aangegeven met borden.
Tijdens de uitvoering van fase 2 is het parkeerterrein van het ziekenhuis alleen bereikbaar vanaf de Van Maasdijkstraat en de Zonnebloemstraat. Dit wordt ook aangegeven met borden.

De fietsenstalling is bereikbaar vanaf de Fok zijde of via het voetpad.

Tijdens de werkzaamheden zijn er verkeersregelaars aanwezig om zoveel mogelijk voor een goede doorstroom van het verkeer te zorgen.

Overlast
De werkzaamheden zorgen helaas voor enige overlast. Samen met de gemeente Heerenveen proberen we dit zoveel mogelijk te beperken en vragen hiervoor uw begrip.