Nieuws

Tjongerschans boekt verlies door hoge coronakosten

3 mei 2022

Ziekenhuis Tjongerschans heeft het jaar 2021 met een negatief resultaat van 1,2 miljoen euro afgesloten. Met name de kosten die gemaakt zijn vanwege coronazorg zorgen voor dit verlies. Wel wacht het ziekenhuis nog op een oordeel voor extra steun waar dit jaar meer duidelijkheid over wordt verwacht.

Ook het jaar 2021 heeft sterk in het teken gestaan van de coronapandemie.

"De coronapandemie heeft opnieuw een zware wissel getrokken. Onze medewerkers moesten wederom onder hoge druk hun werk doen en een deel van onze patiënten moest langer op hun operatie wachten vanwege het afschalen van reguliere zorg. Dat heeft weer veel van iedereen gevraagd."

Directeur-bestuurder Jan Martin Wijnsma

Negatief resultaat
Hoewel over 2021 de bedrijfsopbrengsten zijn gestegen, zijn de kosten meer gestegen waardoor het resultaat is gedaald. Het jaar 2020 werd nog met een bescheiden winst van 0,5 miljoen euro afgesloten. De extra kosten die vanwege corona gemaakt zijn, maken dat Tjongerschans over 2021 een verlies noteert van 1,2 miljoen euro. De landelijke continuïteitsbijdrage voor ziekenhuis (CB-regeling) is over 2021 verschraald waardoor de extra kosten niet volledig gecompenseerd worden. Ondertussen wacht het ziekenhuis op een oordeel over de zogenaamde hardheidsclausule. Jan Martin Wijnsma: “Dit is een soort vangnet van de coronasteunregeling waar Tjongerschans een beroep op heeft gedaan. We hebben vertrouwen in het toekennen van deze aanvraag, maar om kwaliteit van zorg te kunnen blijven leveren en een toekomstbestendig ziekenhuis te blijven, moeten we komende jaren verder kosten besparen”.

Kostenbesparing en goed werkgeverschap
De komende jaren voorziet het ziekenhuis meerdere uitdagingen. Mensen worden ouder en hebben meer zorg nodig. Ondertussen wordt het tekort aan zorgprofessionals steeds groter. “We zullen de manier waarop we zorg bieden anders moeten inrichten. Met meer hulp van technologie, duurzaam en tegen lagere kosten”, stelt Jan Martin Wijnsma. Daarom maakt het ziekenhuis dit jaar nog meer tempo met het programma Tjongerschans Vitaal. Dit programma moet ervoor zorgen dat het ziekenhuis toekomstbestendig blijft door bijvoorbeeld efficiënter in te kopen en capaciteit beter te benutten. “Hierdoor kunnen we investeren in mensen en middelen om een goede en duurzame werkomgeving te bieden waar de patiënt goed geholpen wordt en onze medewerkers het fijn vinden om te werken.”

> Hier vind je het volledige jaarverslag en de jaarrekening 2021

Factsheet met cijfers 2021: