Nieuws

SEIN en Tjongerschans bundelen krachten rondom slaapgeneeskunde

6 september 2022

SEIN expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde gaat met Tjongerschans samenwerken op het gebied van slaapgeneeskunde. Patiënten met slaapproblemen krijgen hierdoor de best passende zorg op de juiste plek.

Slaapstoornissen komen veel voor en kunnen heel divers van aard zijn. SEIN is gespecialiseerd in slaapproblemen voor jong en oud en doet ook wetenschappelijk onderzoek naar slaap-/waakstoornissen. Wij beschikken al enkele jaren over een slaapwaakcentrum. In het slaapwaakcentrum werken verschillende specialisten samen aan de opsporing, diagnose en behandeling van alle voorkomende slaapstoornissen. Met de samenwerking versterken beide organisaties elkaars kennis en expertise en zetten ze gezamenlijk zorgpaden op tussen de tweede en derdelijns zorg. Patiënten met complexe slaapproblematiek worden doorverwezen naar SEIN (derdelijns zorg) en of worden (terug) verwezen naar Tjongerschans als tweedelijnszorg.

Door deze samenwerking betrekken we voortaan een neuroloog van SEIN in het Multi Disciplinaire Overleg (MDO). Hier worden patiëntcasussen besproken. Naast de toevoeging van de expertise van SEIN zijn de diverse specialismen van het slaapwaakcentrum van Tjongerschans hierbij aangesloten. Het MDO is bedoeld om over en weer expertise te delen bij complexe patiëntenzorg om tot een goede diagnose en behandeling te komen. Monique Doosje, manager Slaapgeneeskunde SEIN en Esther bij de Leij, centrummanager Tjongerschans, zien nu al dat de samenwerking zijn vruchten afwerpt. Monique: “Het MDO in deze vorm loopt al enige tijd en we zien dat dit de kwaliteit van de patiëntenzorg ten goede komt. De patiënt krijgt op deze manier echt de juiste zorg op de juiste plek”.

Ook gaan beide partijen gezamenlijk scholingen en symposia organiseren voor bijvoorbeeld huisartsen. Maandag 14 november staat een eerste symposium op het programma voor verwijzers. Door deze samenwerking is slaapgeneeskunde bovenregionaal geborgd en wordt kwalitatief goede zorg geleverd die voldoet aan de geldende richtlijnen.

> Lees meer over SEIN

> Lees meer over ons slaapwaakcentrum