Eén op de vijf Nederlanders krijgt dementie

Eén op de vijf Nederlanders krijgt dementie. Doordat we steeds ouder worden, stijgt het aantal mensen met dementie de komende jaren fors. Gemeente Heerenveen telt in 2020 960 inwoners met de ziekte, de prognose is dat het er in 2040 1.500 zullen zijn. Maar wanneer spreek je van dementie? En waarom is het belangrijk om de ziekte vroegtijdig te herkennen?

Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom). De zenuwcellen in de hersenen en de verbindingen tussen deze cellen gaan kapot. Door deze afname van cellen functioneren de hersenen steeds minder goed. Mensen met dementie leven gemiddeld acht jaar met de ziekte en gedurende het ziekteproces neemt zowel het aantal klachten als de ernst ervan toe. “Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer (70%). Daarnaast komen vasculaire dementie, frontotemporale dementie en Lewy body dementie ook vrij regelmatig voor”, vertelt gespecialiseerd verpleegkundige geriatrie Geke Jonker.

Hoe te herkennen?

Geke: “In het begin van de ziekte vallen meestal terugkerende geheugenproblemen op. Ook ontstaan er vaak veranderingen in karakter en gedrag. Als de ziekte erger wordt, verliest iemand met dementie steeds meer de regie over zijn eigen leven. Naarmate je ouder wordt, neemt vergeetachtigheid soms iets toe. Als dat steeds erger wordt, is er misschien meer aan de hand. De eerste verschijnselen verschillen per persoon en per ziekte, maar veel voorkomende symptomen zijn naast vergeetachtigheid ook taalproblemen, kwijtraken van spullen, vergissing met tijd en plaats en terugtrekken uit sociale activiteiten.”

Vroegtijdige diagnose belangrijk

Dementie is nog niet te genezen. Toch is het belangrijk om de diagnose vast te laten stellen. Met een diagnose heeft iemand met dementie recht op hulp en ondersteuning. Bijvoorbeeld een casemanager dementie. Een casemanager is een onafhankelijk en vaste begeleider voor mensen met een dementie en hun naasten. Een casemanager informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert en regelt zorg. Daarbij geldt ook: hoe eerder hoe beter. Een vroegtijdige diagnose vergroot de kans dat een eventuele behandeling mogelijk helpt om de dementie een poos te stabiliseren of te vertragen. De diagnose ‘dementie’ vaststellen is niet eenvoudig. Geheugenklachten kunnen ook andere oorzaken hebben.

Geke: “Ga in elk geval eerst langs bij de huisarts. De huisarts brengt de klachten in kaart en stuurt, als het nodig is, door naar een medisch specialist, bijvoorbeeld een klinisch geriater.”

Onderzoek

“In ziekenhuis Tjongerschans breng je dan een bezoek aan de geheugenpolikliniek. Deze poli is onderdeel van de afdeling klinische geriatrie. In de polikliniek werkt de geriater samen met een team van gespecialiseerde verpleegkundigen, psycholoog, ergotherapeut en fysiotherapeut. Afhankelijk van de klachten worden de juiste personen betrokken bij het onderzoek. Soms wordt ook de neuroloog of een ouderenpsychiater betrokken. Op de geheugenpolikliniek wordt door middel van een gesprek, lichamelijk onderzoek, geheugentesten, en soms aanvullend onderzoek, bijvoorbeeld een hersenscan, inzicht verkregen in de problemen. Zo kan vervolgens een goede diagnose gesteld worden.

Als blijkt dat er inderdaad sprake is van dementie, dan kan - afhankelijk van welke vorm - gestart worden met medicatie. Medicatie kan soms de achteruitgang vertragen. Daarnaast is ondersteuning door een casemanager in de thuissituatie belangrijk. Ons streven is om iemand zo lang mogelijk in de thuissituatie te laten blijven én een optimale kwaliteit van leven te laten behouden”, besluit Geke.

 

Alzheimer Café Heerenveen • 2 MAART 2020

Acht keer per jaar is er in de bibliotheek van Heerenveen het Alzheimer Café. Dit is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en andere belangstellenden.

Toegang is gratis.

Maandagavond 2 maart gaat het over ‘volmacht en levenstestament’. Het Alzheimer Café Heerenveen is een samenwerking van de Stichting Alzheimer Nederland met Meriant, Zorggroep Sint Maarten, Gemeente Heerenveen en ziekenhuis Tjongerschans.

Meer informatie: www.alzheimer-nederland.nl.

 

Gezonde leefstijl

Een gezonde leefstijl voorkomt veel ziektes en een actief brein vermindert de kans op dementie. Een paar tips:

 • Activeer de hersenen
  Het is goed om steeds nieuwe dingen te leren en moeilijke taken uit te voeren. Ook het onderhouden van sociale contacten activeert de hersenen.
 • Bewegen is goed, méér bewegen is beter
  De Norm Gezond Bewegen adviseert om minstens vijf dagen per week minimaal een half uur matig intensief te bewegen. Bewegen verlaagt het risico op hart- en vaatziekten, diabetes en depressieve symptomen. Mensen die voldoende bewegen, stimuleren de doorbloeding van de hersenen.
 • Gezonde voeding
  Hersenen verbruiken maar liefst 20 tot 30 % van alle energie die u uit voeding haalt. Wat u eet is ontzettend belangrijk voor uw brein.
 • Stop met roken
  Roken vergroot de kans op de ziekte van Alzheimer met 45%.
 • Stoppen of matigen van alcohol
  Alcohol vergroot de kans op dementie. Matigen betekent: niet meer dan 1-2 glazen alcohol per dag.