Digitale herdenkingsdag Tjongerschans op vrijdag 13 november

9 november 2020

De sfeer van de herfst roept op tot bezinning en herdenken. Zeker deze herfst midden in de tweede coronagolf. Voor naasten of familieleden van wie gedurende het afgelopen jaar een dierbare in Tjongerschans overleden is biedt de geestelijke verzorging een moment stil te staan en te gedenken.

Dat kan dit jaar helaas niet op de gebruikelijke manier. Toch biedt Tjongerschans een aangepast moment om in gedachten even stil te staan bij het leven en sterven van een overleden dierbare en bij alles wat er gebeurd is. Het verlies en ook het gemis. Een moment van troost en bezinning voor alle nabestaanden.

Op www.tjongerschans.nl/herdenkingsdag staat een videoboodschap van de geestelijk verzorgers van ziekenhuis Tjongerschans. Nabestaanden van personen die het afgelopen jaar in Tjongerschans zijn overleden ontvangen een brief met deze link, zodat zij de videoboodschap op de dag om te gedenken of een ander moment kunnen bekijken.