Versterking klinische Geriatrie

Hoogeveen, Groningen en Leeuwarden… Aan dat rijtje voegt onze nieuwe klinisch geriater Maaike Wattel sinds april ook Heerenveen en Sneek toe. Maaike startte in 2011 als ANIOS SEH in Hoogeveen en volgde daarna de opleiding tot klinisch geriater in Groningen en Leeuwarden. Afgelopen jaar werkte ze als geriater in het UMCG, maar het trok haar om weer in een kleiner ziekenhuis te werken. Maaike: “Ik vind het erg prettig als er korte lijntjes zijn. In Tjongerschans en Antonius zijn die er. Daarnaast woon ik in Friesland en wil ik me graag vestigen in deze regio.” Maaike wordt vanuit Tjongerschans gedetacheerd naar Sneek, maar zal regelmatig in ons ziekenhuis te vinden zijn. Zo doet ze hier dienst en is ze een maand per jaar in Tjongerschans werkzaam op de verpleegafdeling Geriatrie. “Het is een hele mooie kans om op deze manier bij twee ziekenhuizen werkzaam te zijn. Ik heb een mooie werkplek voor de poli en consulten in Sneek, maar kan ook het klinische deel van de geriatrie in Heerenveen blijven uitoefenen.”