Onderneem actie als zorg nodig is

Het lijkt er op dat veel mensen huiverig zijn om in deze tijd naar de dokter te gaan. Huisartsen merken dat er minder patiënten bellen en ook wij zien dit in het ziekenhuis. Toch is het belangrijk om bij zorgen over uw gezondheid niet af te wachten.

Onze SEH-arts Erwin ten Hoeve merkt ook dat het rustiger is op de Spoedeisende Hulp. Hij heeft een belangrijke boodschap voor iedereen:

De kans op coronabesmetting is in het ziekenhuis niet groter dan elders. De zorg voor coronapatiënten vindt plaats op geïsoleerde kamers en onze medewerkers nemen alle voorzorgsmaatregelen om besmetting of verspreiding te voorkomen. We volgen daarin de richtlijnen van het RIVM.

Noodzakelijke zorg gaat door
Omdat we nu ook zorg bieden voor coronapatiënten wordt een deel van de zorg uitgesteld als dat medisch verantwoord is. Voor zorg die niet uitgesteld kan worden zijn we gewoon beschikbaar. We hebben genoeg capaciteit om ook de nodige ‘niet-corona‘-zorg te verlenen.

Zorgen over uw gezondheid?
Heeft u zorgen over uw gezondheid maar is dit geen spoedgeval? Bel met uw huisarts of met uw specialist als u al onder behandeling bent in het ziekenhuis. Uw arts kan u verder adviseren wat te doen. Bij spoedgevallen belt u uiteraard 112.