Zorgpartners Friesland gaan op nieuwe basis verder

Leeuwarden, 6 juli 2020

Vandaag maken Anne Marie van der Wijst, Donald van der Peet en Dick de Waard bekend dat zij per 1 juli hun functie als commissaris neerleggen. Vorige week is Marcel Wintels teruggetreden omdat hij niet langer beschikbaar is. Marian Verkerk was op hetzelfde moment afgetreden.

In goed overleg en na rijp beraad hebben de drie genoemde RVC leden Van der Wijst, Van der Peet en De Waard besloten terug te treden vanwege een verschil van inzicht over de governance van Zorgpartners Friesland.

Het bestuur is alle scheidende RvC-leden erkentelijk voor hun grote inzet en bijdrage aan de zorg in Friesland in de afgelopen jaren.

Dit terugtreden staat los van de berichtgeving over de bezoldiging van de RvC’s van de afgelopen weken. Om hierover volledige duidelijkheid te scheppen en bij te dragen aan rust, heeft de RvC besloten het besluit hierover terug te draaien tot het niveau van 2018.

Ronald Meijer en Alex Bonnema blijven aan als lid van de RvC’s om met de RvB’s van MCL, Tjongerschans en Noorderbreedte te werken aan een nieuwe governance structuur, het zoeken van nieuwe leden voor de RvC’s en toekomstbestendige zorg in Friesland. Zij doen dat samen met een onafhankelijke interim-voorzitter die na overleg met de Inspectie (IGJ) wordt aangetrokken. Daarmee is de continuïteit van toezicht geborgd. De kwaliteit en continuïteit van de zorg in MCL, Tjongerschans en Noorderbreedte is niet in het geding geweest.

De komende periode biedt ruimte voor reflectie en rust. We kijken er in vertrouwen naar uit om na de zomervakantie op deze basis aan de slag te gaan.