Poliklinische apotheek De Tjonger vernieuwd

9 juli 2020

Moderner, ruimer en meer privacy

Met enige vertraging door de coronacrisis is de verbouwing van apotheek De Tjonger in de centrale hal van Tjongerschans inmiddels afgerond. Het resultaat: een moderne apotheek waar men snel en met oog voor privacy medicijnen kan krijgen bij ontslag uit het ziekenhuis of na een bezoek aan een specialist.

Jan Maarten Langbroek is als poliklinisch apotheker in Tjongerschans erg tevreden over de veranderingen: ‘We zien door de jaren heen steeds meer patiënten in onze apotheek. Deze toename veroorzaakt soms lange wachtrijen middenin de hal van het ziekenhuis. Dat is niet prettig. Bij de verbouwing hebben we met veel wensen van onze bezoekers rekening gehouden. We hebben nu meer loketten en een eigen wachtruimte waar men rustig kan zitten. Ook is er bij de loketten meer privacy, iets wat de patiënten graag willen. En als een patiënt uitgebreidere uitleg nodig heeft, hebben we een spreekkamer tot onze beschikking. Met een inventief wachtsysteem hebben we beter inzicht in het aantal wachtenden zodat we hierop kunnen reageren.”

Loket voor buiten

Vanwege de coronamaatregelen is het ziekenhuis ook bezig met een loket voor de apotheek aan de buitenkant van het ziekenhuis. “Om in deze coronatijd zo min mogelijk ‘verkeer’ in het ziekenhuis te realiseren komt er een loket aan de buitenzijde waardoor er ook medicatie geleverd kan worden zonder dat men het ziekenhuis binnen hoeft te komen. Het mooie van dit loket is dat het ook als uitgifteloket kan functioneren voor patiënten die bij de dokterswacht geweest zijn. Dit is nu in voorbereiding en is naar verwachting na de zomerperiode klaar”, vertelt Jan Maarten.

Centrum voor Farmaceutische Zorg

Poliklinische apotheek De Tjonger en de ziekenhuisapotheek vormen samen het centrum voor Farmaceutische Zorg in Tjongerschans. Apotheek De Tjonger is naast een poliklinische apotheek ook de dienstapotheek voor de regio. De dienstapotheek verzorgt de geneesmiddelenvoorziening in de avond- nacht- en weekenddiensten. Het gaat hierbij met name om recepten van eerste uitgiftes via de Dokterswacht en de Spoedeisende Hulp. Apotheek De Tjonger verstrekt ook exclusief de specialistische thuismedicatie die onderdeel van de behandeling in het ziekenhuis is. Apotheek De Tjonger is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. Buiten deze reguliere openingstijden is de apotheek voor spoedrecepten altijd te bereiken.