Uitstel planbare zorg: aanvullende maatregelen

23 december 2020

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) heeft alle ziekenhuizen gevraagd om extra maatregelen te nemen om het stijgend aantal COVID-patiënten op te kunnen vangen en daarbij de acute en kritieke reguliere zorg te blijven waarborgen. Dit betekent dat ziekenhuizen momenteel bekijken welke niet-kritieke planbare reguliere zorg moet worden afgeschaald.

Situatie in Tjongerschans
Ook in Tjongerschans gaan we meer COVID-patiënten opvangen. Daardoor moeten we bepaalde planbare reguliere zorg afschalen. We maken een zorgvuldige afweging welke niet-kritieke planbare reguliere zorg we afschalen. 

Wat betekent dit voor u?
De komende tijd kunnen veel (niet urgente) operaties niet doorgaan. Ook afspraken op de polikliniek worden deels uitgesteld. Als dit in uw situatie het geval is, dan ontvangt u persoonlijk bericht van ons. Krijgt u geen bericht, dan mag u erop rekenen dat uw operatie of afspraak gewoon doorgaat. Als u gebruik maakt van Mijntjongerschans.nl dan kunt u ook daar uw afspraken bekijken.

Spoedeisende zorg gaat door
Zorg die niet kan worden uitgesteld gaat altijd door. Dit betreft alle spoedeisende zorg, verloskunde en oncologische zorg.

> Alles over de actuele maatregelen en een goed voorbereid bezoek vindt u op www.tjongerschans.nl/naarhetziekenhuis.