Patiënttevredenheid

De mening van onze patiënten en bezoekers is voor ons de belangrijkste graadmeter. Daarom bieden wij verschillende manieren om uw mening te uiten.

Ziekenhuis Tjongerschans

Tijdens het zorgproces willen wij graag van onze patiënten horen wat hun mening is en hoe zij over de geboden zorg denken. We doen dit met een (meestal korte) vragenlijst. In enkele minuten kunt u aangeven hoe u oordeelt over Tjongerschans. Deze vragenlijsten zijn anoniem. De gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van onze (zorg)processen.

Website Tjongerschans

U kunt via onze website uw mening geven. Wij hebben hiervoor de pagina Uw ervaring in het leven geroepen. U kunt via één van de formulieren uw mening naar ons toesturen. Uw gegevens en opmerkingen worden via internet verstuurd naar de ombudsfunctionaris van Tjongerschans. Wij zullen uw klacht, compliment of tip altijd vertrouwelijk behandelen. Daarnaast worden uw gegevens alleen voor het doel van uw melding gebruikt. Anonieme meldingen kunnen niet in behandeling worden genomen.

ZorgkaartNederland

ZorgkaartNederland is een website voor de Nederlandse gezondheidszorg waar patiënten anoniem hun waardering kunnen geven over hun ervaring met wettelijk erkende zorgverleners en zorginstellingen zoals een ziekenhuis. Wij monitoren wat er over Tjongerschans en onze specialisten in huis wordt gezegd en nemen de reviews serieus. Waar nodig vragen wij om contact op te nemen met onze ombudsfunctionaris.