Martine Oosterloo

Goede zorg raakt mij… als ik contact kan maken met de mens achter de patiënt.

‘Mijn naam is Martine Oosterloo, ik ben 46 jaar en werk sinds 2015 als spoedeisende hulp arts in Tjongerschans. Voor mij stond van jongs af aan al vast dat ik iets in de zorg zou doen. In eerste instantie dacht ik aan verpleegkundige, maar toen ik naar het vwo ging, kon ik Geneeskunde gaan studeren en was arts worden ook een mogelijkheid. Ik vind het mooi dat je als SEH-arts in korte tijd een band opbouwt met patiënten. Mensen komen hier op een heel kwetsbaar moment in hun leven. Ik vind het belangrijk om - in de korte tijd dat ze hier zijn - een vertrouwensband op te bouwen met de patiënten en hun familie. Waar mogelijk kijk is samen met de patiënt naar de beste behandeling. Ik ga altijd op zoek naar de mens achter de patiënt. Op die manier kan ik het beste voor ze zorgen. Dat kan gaan om het brengen van een extra kussen,  zodat iemand lekkerder ligt, tot aan een reanimatie, en alles daar tussenin.

Onze mensen

Elke dag zetten onze medewerkers zich in om onze patiënten de best mogelijke zorg te bieden. Zij zijn zichtbaar en onzichtbaar aanwezig om Tjongerschans een veilige en betrouwbare plek te laten zijn. Want goede zorg raakt ook onze medewerkers. 

Lees meer verhalen