Hysteroscopie

Kijken in de baarmoeder met een hysteroscopie

Bij een hysteroscopisch onderzoek kijkt de gynaecoloog via de vagina met een dunne kijkbuis in de baarmoeder. Dit kan bijvoorbeeld bij abnormaal bloedverlies tijdens of tussen de menstruaties of bij verminderde vruchtbaarheid.

De hysteroscoop is een dunne holle buis waar een lichtbundel doorheen gaat. Om de binnenkant van de baarmoeder zichtbaar te maken, brengt de gynaecoloog tijdens de hysteroscopie vloeistof naar binnen. 

Het hysteroscopisch onderzoek gebeurt soms zonder verdoving en soms onder plaatselijke verdoving. Deze verdoving wordt dan bij het begin van de ingreep gegeven in de vorm van injecties in de baarmoederhals. Een hysteroscopie kan ook met sedatie gedaan worden. 

Kleine ingreep in de baarmoeder met een hysteroscopie

Naast kijken in de baarmoeder, zijn tijdens dit onderzoek ook kleine ingrepen mogelijk, zoals het afnemen van een stukje weefsel (biopsie), het verwijderen van poliepen en kleine vleesbomen of een spiraaltje waarvan het touwtje niet te vinden is in de baarmoeder.

Operatie met een hysteroscopie

Maar er worden ook grotere ingrepen met een hysteroscopie gedaan, zoals:

Een hysteroscopische ingreep vindt meestal plaats onder sedatie.

Complicaties bij een hysteroscopie

De hysteroscopische operatie is een veilige behandeling, maar zoals bij iedere operatie kunnen ook hierbij complicaties optreden: 

  • veel bloedverlies;
  • beschadiging baarmoederwand;
  • ontsteking of infectie;
  • overvulling vocht;
  • syndroom van Asherman (littekens in de vorm van verklevingen).

Bij een goede reden om de operatie te verrichten, voorkomt deze operatie vaak een grotere operatie met kans op grotere complicaties.