Enbrel

Wat is Enbrel?

Enbrel (werkzame stof Etanercept) is een medicijn tegen psoriasis. Etanercept is een in het laboratorium vervaardigd eiwit dat het ontstekingseiwit (TNF) blokkeert. Bij psoriasis is sprake van een teveel van dit eiwit TNF. Enbrel vermindert het teveel van dit eiwit, onderdrukt de natuurlijke afweer en remt zo psoriasis af.

U kunt al binnen één tot twee weken effect merken. Er zijn ook patiënten bij wie de behandeling pas later effect heeft.

Voor wie is Enbrel geschikt?

Heeft u hardnekkige en uitgebreide psoriasis? Wanneer een behandeling met de medicijnen Neoral of methotrexaat geen oplossing biedt, kan Enbrel een oplossing zijn.

Enbrel wordt niet gegeven aan kinderen en vrouwen die zwanger zijn of die borstvoeding geven.

Vóór de behandeling met Enbrel 

  • U krijgt een verwijzing naar de longarts om uit te sluiten of er belangrijke afwijkingen aan uw longen zijn en of u tbc-contacten heeft (gehad).
  • Er zal een longfoto en een Mantoux-onderzoek uitgevoerd worden. Bij een Mantoux-onderzoek wordt vloeistof in de huid geïnjecteerd en na drie dagen wordt bekeken of er een reactie is.
  • De longarts zal aan de hand van deze onderzoeken advies geven of u kunt starten met Enbrel.
  • Wanneer u hartklachten heeft (gehad) zal u eventueel ook doorverwezen worden naar de cardioloog.
  • Er zal dan een echo van het hart gemaakt worden, dit om uit te sluiten of er sprake is van hartfalen.

Hoe wordt Enbrel gebruikt?

Enbrel wordt toegediend via onderhuidse injecties. U of uw partner moeten zelf eenmaal per twee weken de injecties geven met een injectiepen. U moet deze koel bewaren (in de koelkast).

Wanneer u start met het injecteren ontvangt instructies en begeleiding van een verpleegkundige. Deze verpleegkundige geeft u ondersteuning zo lang dit nodig is en komt hiervoor bij u thuis.

De startdosering is 2 x per week 50 mg. Na drie maanden zal worden bekeken of de dosering verlaagd kan worden naar 1 x per week 50 mg.

Controle Enbrel

U moet elke 3 maanden op de polikliniek Dermatologie komen voor controle en bloedonderzoek. Zo kunnen we de effectiviteit en veiligheid van Enbrel goed controleren.